Koncepcja nowej drogi łączącej Bezrzecze/Wołczkowo z misatem

1Zaglądając na stronę Urzędu Gminy Dobra sprawdzamy jakie są zaplanowane inwestycje na rok 2015. Inwestycji jest kilka, ale naszą uwagę przykuwa koncepcja nowego połączenia drogowego miejscowości Bezrzecze i Wołczkowo z miastem Szczecin.

Jak na razie jest to tylko koncepcja, ale warto się z tym zapoznać. My mieszkańcy dobrze wiemy, że potrzeba nam dróg alternatywnych. Robi się ciasno, a w godzinach szczytu komunikacyjnego podróż do miasta i z miasta się wydłuża. Nie wiem kiedy, ale może doczekamy się porządnych dróg….

 

 

W związku z rozmowami prowadzonymi z Miastem Szczecin Gmina Dobra podjęła działania zmierzające do opracowania koncepcji nowego połączenia drogowego miejscowości Bezrzecze i Wołczkowo z miastem Szczecin.

Realizacja nowego połączenia drogowego ma celu:

1) odciążenie ciągów komunikacyjnych prowadzących do Szczecina, które w stanie istniejącym, w szczytowych godzinach przekraczają swoją przepustowość,

2) poprawę dostępności komunikacyjnej pomiędzy Gminą Dobra, a miastem Szczecin,

3) przeniesienie ruchu tranzytowego przez Wołczkowo i Bezrzecze poza wskazane miejscowości,

4) upłynnienie ruchu i w konsekwencji zmniejszenie hałasu, zwiększenie bezpieczeństwa oraz ograniczenie emisji szkodliwych substancji do środowiska,

5) stworzenie alternatywnego połączenia zwiększającego płynność ruchu w sytuacjach awaryjnych,

6) stworzenie komplementarnego ciągu komunikacyjnego względem planowanych inwestycji budowy Zachodniej Obwodnicy Szczecina oraz ulic Sosabowskiego – Szeroka – Szafera.

7) brak realizacji nowego połączenia gminy Dobra we wskazanej w opracowaniu formie, skutkować będzie nie wykorzystaniem pełnego potencjału ww. inwestycji,

8) prawidłowe skomunikowanie Gminy Dobra z planowaną pętlą autobusowo-tramwajową, parkingiem w systemie park and ride oraz nowo wybudowaną halą widowiskowo-sportową,

9) zmniejszenie natężenia ruchu pojazdów wokół terenów rekreacyjnych oraz cennych przyrodniczo w okolicy jeziora Głębokiego,

10) potencjalne „uwolnienie” nowych atrakcyjnych terenów pod inwestycje,

11) zwiększenie potencjału gospodarczego Gminy Dobra.

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia opracowano 4 warianty inwestycyjne. Zasadniczy korytarz wariantów I-III jest do siebie zbliżony. Główna różnica pomiędzy ich przebiegiem polega na ilości zajętego terenu wojskowego oraz oddaleniu drogi od linii zabudowy. Ponadto ww. warianty różnią się sposobem połączenia z Zachodnią Obwodnicą Szczecina oraz nowo-planowanym rondem w ciągu ulic Sosabowskiego-Szafera.

Wariant I łączy się z rondem w ciągu ulic Sosabowskiego-Szafera w sposób bezpośredni. Na rondzie zachowuje się również relację dla ulic Modrej i Szerokiej. Wariant II łączy się z małym rondem przy ulicach Modrej i Szerokiej. Wariant III zakłada powstanie nowego ronda na wysokości drogi dojazdowej do strzelnicy, które będzie połączone z dużym rondem przy ulicach Sosabowskiego-Szafera i w które włączony zostanie ciąg ulic Modra-Szeroka.

Alternatywne połączenie z ulicą Szafera posiada wariant IV. Jego początkowy bieg jest zgodny z wariantami I-III, następnie w rejonie ogródków działkowych kieruje się w stronę nowo powstałej hali widowiskowo–sportowej i włącza się planowane rondo.

11

Przedstawiona powyżej koncepcja została przesłana do zaopiniowania przez właściwe organy:

– Urząd Miasta Szczecina Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

– Urząd Miasta Szczecina Wydział Inwestycji Miejskich,

– Urząd Miasta Szczecina Biuro Strategii,

– 12 Brygada Zmechanizowana Wojska Polskiego,

– Urządu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego,

– Biura Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego,

– Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie,

– Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie,

– Rejonowy Zarząd  Infrastruktury w Szczecinie.

Kolejnym etapem, po zebraniu stosownych opinii i uzgodnień, będzie opracowanie projektu technicznego budowy drogi.

 

 

Wygląda i brzmi to ciekawie, ale….kiedy?

 

 

 

Źródło: Urząd Gminy Dobra

 

 

Podobne wpisy

Brak komentarzy

WAŻNE: Twój komentarz może nie pokazać się od razu.
Czasami musimy go zatwierdzić ręcznie. Cierpliwości ;-)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

 
WAŻNE: Twój komentarz może nie pokazać się od razu.
Czasami musimy go zatwierdzić ręcznie. Cierpliwości ;-)

Magdalena Zagrodzka na Wójda Dobrej!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Bezrzecze Prognoza pogody
reklama w gminie Dobra