Złóż deklarację za odpady komunalne na rok 2020

Rozpoczęliśmy nowy rok i trzeba pamiętać o OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA ROK 2021.

Deklarację na rok 2021 właściciel nieruchomości zamieszkałej składa w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czyli  zużycia wody.

Jako właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Podstawą obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych jest zużycie wody za rok poprzedni czyli za rok 2020.

 

 

MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

 • Wydział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji, ul. Graniczna 39b, 72-003 Dobra
 • Urząd Gminy Dobra ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra;
 • Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra
 • Wydział ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska ul. Lipowa 51, 72-003 Wołczkowo.

Powyższe wydziały zostają  wyłączone  z  bezpośredniej  obsługi  interesantów ze względu na Covid-19 ale przed wejściem do budynków ustawione są specjalne urny gdzie można wrzucić wypełnione dokumenty/deklaracje.

 • Wypełnioną deklarację można wysłać POCZTĄ na adres: Urząd Gminy Dobra, Szczecińska 16a, 72-003 Dobra.

Wydział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji przy ul. Granicznej 39B w Dobrej przyjmuje interesantów z zachowaniem reżimu sanitarnego w godzinach pracy Urzędu.

Przy wejściach do Urzędu przy ul. Szczecińskiej 16a i Granicznej 24a ustawione zostały pojemniki, do których można wrzucać przyniesione dokumenty.

KOMPOSTOWNIK – NOWOŚĆ

 

W nowej deklaracji na rok 2021 znajdziecie rubrykę nr 38 dotyczącą kompostownika. Jeśli posiadasz kompostownik przydomowy możesz liczyć na ulgę.

 

 

 

Patrz na wzór:

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI —> POBIERZ (pdf)  (obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.)

Wzór wypełnionej deklaracji –> pobierz (pdf)

WYSOKOŚĆ OPŁATY

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami dla danej nieruchomości została określona przez właściciela nieruchomości w złożonej przez niego deklaracji za dany rok kalendarzowy.
W sprawach dotyczących opłat stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej.
Kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  nie zaokrąglania się.

Ustalenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości zostanie ustalona wyłącznie w oparciu o wodomierz główny bez możliwości uwzględnienia wody odrębnie opomiarowanej (tzw. wody ogrodowej) po niższej stawce.

 

 

Bieżące informacje  w sprawie  opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
tel.  91 424 44 90 – Sektor I miejscowości : Mierzyn, Skarbimierzyce, Redlica, Dołuje, Kościno, Wąwelnica, Lubieszyn.
tel.  91 311 34 16 – Sektor II miejscowości Bezrzecze, Wołczkowo, Dobra, Grzepnica, Płochocin, Sławoszewo, Buk, Łęgi, Rzędziny, Stolec.

 

Katarzyna Ciurzyńska

 

2 Komentarzy

 1. Darek
  7 stycznia 2021    

  Od kilku lat deklarację składam za pośrednictwem epuap. Działa, nie mam żadnych problemów.

  • T1000
   8 stycznia 2021    

   Pozdrowienia dla Darka za przypomnienie o epuape 😀

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

 
Bezrzecze Prognoza pogody