Dokumentacja/projekt Modrej i Koralowej – wycinka drzew

Szukałam, szperałam i wyszperałam dokumenty, plany, projekty remontu Modrej i Koralowej. Tego jest mnóstwo i nie jestem w stanie wszystkiego zamieścić.

Dla cierpliwych zamieszczam link do pełnej dokumentacji

[kliknij TU]

 

 

 

Was interesuje załącznik na stronie 2 nr 6-7 i 9 do swz_28-05-2021 (zaznaczyłam strzałką).

 

Wycinka drzew

Pytacie często co z drzewami czy zostaną na swoim miejscu czy nie? Powiem tak: poleci drzewo i to niejedno. Oczywiście w planach są nowe nasadzenia drzew i krzewów. Nie mi oceniać czy słusznie tną drzewa czy nie. Jedynie mogę przedstawić Wam, to co wynalazłam w tej stercie dokumentów.

 

 

Podczas wizji terenowej w pasie drogowym ulicy Modrej i Koralowej oraz na obszarze bezpośrednio do niego przyległym zinwentaryzowano 366 drzew oraz 122 zakrzewienia różnych gatunków.

W ramach inwestycji planuje się wycinkę 39 drzew o obwodzie pnia ponad 25 cm na wysokości 130 cm, z których 5 posiada pnie wielokrotne.

Drzewa te należą do gatunków:

  • dąb (2 odmiany) – 13 szt.
  • jodła kaukaska (Abies nordmanniana (Staven) Spach) 1 szt.
  • klon (dwie odmiany) – 4 szt.
  • lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) – 6 szt.
  • świerk (trzy odmiany) – 8 szt.
  • wiąż pospolity (Ulmus laevis Pall.) – 4 szt.
  • wierzba (Salix fragilis L.) – 3 szt.

Do wycinki przewidziano również krzewy kolidujące z przedmiotową inwestycją o łącznej powierzchni 69,5 m2. Należą one do następujących gatunków: żywotnik zachodni, śnieguliczka biała, trzmielina pospolita, tawuła średnia, jałowiec sabiński, jałowiec wirginijski, berberys Thunberga, śliwa tarnina, cyprysik groszkowy, lilak pospolity, wiciokrzew pospolity, forsycja pośrednia.

Nasadzenia zamienne:

Zieleń projektowana ma na celu uzupełnianie ubytków w zasobach zieleni w związku z projektowaną modernizacją ulicy.
W związku z wycinką drzew, planuje się wykonanie nasadzeń zamiennych.

Ze względu na gęstą sieć uzbrojenia terenu i niewielką dostępną powierzchnię przeznaczoną na zieleń zaprojektowano posadzenie: 20 drzew w pasie drogowym, 30 drzew na działce nr 3/6 obręb 2045 i jednego drzewa na działce nr 1/2 obręb 2046 w Szczecinie. Do nasadzenia projektuje się drzewa z gatunku Robinia akacjowa odmiana ‘Frisia’.

Pasy zieleni: wzdłuż ul. Modrej i Koralowej, zaprojektowano trawniki o szerokości min. 1,0 m.

Krzewy: na pasach zieleni zaprojektowano nasadzenie nowych gatunków krzewów. Poszczególne gatunki oraz ich rozmieszczenie dobrano tak aby nie zachować odpowiednią widoczność na skrzyżowaniach i zjazdach.

 

 

Ciężko się ogarnąć w tych internetowych projektach, zamierzam jednak dogłębnie to przestudiować i jeśli znajdę coś ciekawego postaram się zmieścić na stronie.

 

Dla cierpliwych zamieszczam link do pełnej dokumentacji [kliknij TU]

 

 

Katarzyna Ciurzyńska

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

 
Bezrzecze Prognoza pogody