Wniosek na remont Górnej i Koralowej 

Na stronie Powiatu Police czytamy:

Powiat Policki złożył 3 wnioski o dofinansowanie inwestycji drogowych w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład”.

 

1. Pierwszy z wniosków, to wniosek bez kwotowego ograniczenia i dotyczy drogi w okolicach Stobna.

2. Drugi z wniosków dotyczy naszej Górnej i Koralowej (niżej szczegóły).

3. Trzeci z wniosków, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 milionów złotych, to rozbudowa drogi powiatowej w Policach.

 

Wniosek na remont Górnej i Koralowej 

Drugi z wniosków, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 milionów złotych dotyczy inwestycji polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 3916Z Bezrzecze – Wołczkowo w ciągu ul. Górnej i Koralowej.

Inwestycja ma na celu dostosowanie drogi powiatowej do warunków technicznych oraz jej ujednolicenie z odcinkiem drogi przebiegającym na terenie Miasta Szczecin. Inwestycja obejmować będzie budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej w pasie drogowym, budowę i przebudowę chodników, zjazdów, skrzyżowań, budowę pasów rowerowych oraz budowę węzła przesiadkowego w tym pętli autobusowej i miejsc postojowych.

Przewidywany okres realizacji inwestycji to powyżej 12 miesięcy, a przewidywana jej wartość to 9 000 000,00 zł. Deklarowana kwota udziału własnego to 450 000,00 zł.

 

Pożyjemy zobaczymy……

 

 

Źródło: Powiat Policki 

 

 

 

Katarzyna Ciurzyńska

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

 
Bezrzecze Prognoza pogody