Złóż deklarację za odpady komunalne na rok 2019

Rozpoczęliśmy nowy rok i trzeba pamiętać o OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA ROK 2019.

Deklarację na rok 2019 właściciel nieruchomości zamieszkałej składa w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czyli  zużycia wody.

Jako właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Podstawą obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych jest zużycie wody za rok poprzedni czyli za rok 2018.

MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

 • Wydział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji, ul. Graniczna 39b, 72-003 Dobra
 • Urząd Gminy Dobra ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra;
 • Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra
 • Wydział ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska ul. Lipowa 51, 72-003 Wołczkowo.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI —> POBIERZ (pdf)

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami dla danej nieruchomości została określona przez właściciela nieruchomości w złożonej przez niego deklaracji za dany rok kalendarzowy.
W sprawach dotyczących opłat stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej.
Kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  nie zaokrąglania się.

Bieżące informacje  w sprawie  opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
tel.  91 424 44 90 – Sektor I miejscowości : Mierzyn, Skarbimierzyce, Redlica, Dołuje, Kościno, Wąwelnica, Lubieszyn.
tel.  91 311 34 16 – Sektor II miejscowości Bezrzecze, Wołczkowo, Dobra, Grzepnica, Płochocin, Sławoszewo, Buk, Łęgi, Rzędziny, Stolec.

 

 

 

CZYM SKUTKUJE NIEZŁOŻENIE DEKLARACJI LUB NIEUISZCZENIE OPŁATY W ODPOWIEDNIEJ WYSOKOŚCI?

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, w drodze decyzji, zostanie określona wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieuiszczone w wyznaczonym terminie lub uiszczone w wysokości niższej od należnej, podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

 

 

Katarzyna Ciurzyńska

5 Komentarzy

 1. Adam
  10 stycznia 2019    

  Dziekuję za ten artykuł – było mi o wiele łatwiej sporządzić deklarację. W takich chwilach docenia się istnienie lokalnego portalu, który informuje o istotnych sprawach.

 2. Arti
  10 stycznia 2019    

  mailem do gminy można wysłać deklarację? nowy jestem to nie wiem 🙂

  • Redakcja
   10 stycznia 2019    

   No niestety osobiście trzeba złożyć deklarację 😉

   MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
   Wydział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji, ul. Graniczna 39b, 72-003 Dobra
   Urząd Gminy Dobra ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra;
   Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra
   Wydział ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska ul. Lipowa 51, 72-003 Wołczkowo.

 3. Arti
  11 stycznia 2019    

  oki, dzięki 🙂

 4. Mariusz
  14 stycznia 2019    

  szkoda tylko , że urząd zmienił od stycznia godziny pracy i normalny człowiek pracujący 8-16:00 ma niewielkie szanse załatwienia czegokolwiek bez dnia wolnego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

 
Bezrzecze Prognoza pogody