Wybory sołtysów i rad sołeckich

soltys_tab_2

 

Zbliżają się wybory na sołtysów i do rady sołeckiej w sołectwach naszej gminy. Mieszkając na wsi musimy wiedzieć, że mamy swojego sołtysa oraz grupę mieszkańców, którzy tworzą Radę sołecką.

 

 

 

 

Na początek harmonogram wyborów:

1) Sołectwo Wołczkowo – 3  lutego 2015 r. godz. 18:00,  Klub przy ul. Lipowej 11a w Wołczkowie,

2) Sołectwo Bezrzecze – 4 marca 2015 r. godz. 18:00 w sali gimnastycznej publicznej Szkoły Podstawowej  przy ul. Górnej 3 w Bezrzeczu.

Sołtys pełni funkcje reprezentacyjną oraz wykonawczą. Zarówno sołtys, jak i członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

Uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectw pamiętajcie o zabraniu ze sobą dowodów osobistych!

 

 

Poniżej informacja dla tych, którzy zastanawiają się: Jakie zadania i obowiązki wypełnia sołtys oraz jakie zadania ma Rada sołecka?

Sołtys:

 • reprezentuje sołectwo na zewnątrz;
 • zwołuje zebranie wiejskie, i w tym celu rozwiesza ogłoszenia o zebraniu wiejskim
 • w miejscu i terminie określonym w statucie sołectwa;
 • realizuje uchwały rady gminy dotyczące sołectwa, a także umożliwia zapoznanie się z uchwałami rady jak najszerszemu kręgowi mieszkańców sołectwa;
 • w zakresie ustalonym przez radę gminy dokonuje poboru podatków rolnego i leśnego jako inkasent organu podatkowego;
 • uczestniczy w sesjach rady gminy, a także w pracach jej organów bez prawa do głosowania;
 • zobowiązany jest brać udział w posiedzeniach komisji rady gminy, jeśli rozpatrywane są sprawy sołectwa.

 

Zadania Rady Sołeckiej to:

 • opracowywanie i przedkładanie zebraniu wiejskiemu projektów uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
 • opracowywanie i przedkładanie zebraniu wiejskiemu projektów programów pracy samorządu,
 • zbieranie i rozpatrywanie wniosków oraz innych wystąpień mieszkańców w sprawach dotyczących sołectwa,
 • występowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań samorządu,
 • organizowanie wykonania uchwał zebrania wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji,
 • współdziałanie z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań.

 

Jak długo trwa kadencja:

Chociaż statut sołectwa powinien uwzględniać w swoich postanowieniach lokalne uwarunkowania, to z przeanalizowanych statutów wynika, że są one do siebie zbliżone. Zgodnie z ich postanowieniami kadencja lokalnych organów trwa najdłużej cztery lata i odpowiada w tym zakresie kadencji rady gminy, w której dane sołectwo ma siedzibę.

Podobne wpisy

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.