Sprawy sołeckie – plan działania

W miniony wtorek tj. 07.05.2019 odbyło się pierwsze zebranie nowej Rady Sołeckiej i nowego Sołtysa Bezrzecza.

Przypomnę, iż od 09.04.2019 naszą miejscowość reprezentuje Tomasz Czubara. Kontakt do sołtysa: tel. 602677615, e-mail: SoltysBezrzecze@gmail.com

 

Będę w stałym kontakcie z nową radą i sołtysem, będę zamieszczać najważniejsze informacje jakie zostaną poruszane/omawiane na zebraniach RS.

 

📋Plan zebrania 07.05.2019


1. Analiza propozycji zgłoszonych przez mieszkańców odnośnie lokalizacji koszy ulicznych.
2. Omówienie spraw zgłoszonych przez mieszkańców.
3. Opracowanie planu pracy Rady Sołeckiej w roku 2019.
4. Propozycje imprez sportowo-kulturalnych organizowanych przez Radę Sołecką w 2019 roku.
5. Wolne wnioski.

 

Ad 1. Rada Sołecka w Bezrzeczu, po zasięgnięciu opinii mieszkańców, rekomenduje ustawienie ulicznych koszy na śmieci w następujących miejscach:

1. Parking na Koralowej/Diamentowej
2. Na chodniku przy Biedronce i na końcu chodnika przy wjeździe na Osiedle Cynamonowe.
3. ul. Koralowa, obok wejścia do Klubu.
4. ul Kościelna – skrzyżowanie ul. Herbacianej z Kościelną oraz przy nowym Kościele.
5. ul. Miętowa – wjazd w Zaściankową
6. Okolice przychodni na Górnej.
7. Ul. Parkowa, na początku ulicy przy skrzyżowaniu z ul. Górną; przy skrzyżowaniu ulic Parkowej i Tymiankowej.
8. Skrzyżowanie ulic Tymiankowa/Kminkowa i Anyżkowa
9. Okolice Doliny Słońca – przy tablicy ogłoszeniowej. U zbiegu ulic Korzennej i Cynamonowej.
10. Ul. Nowoleśna przy słupie informacyjnym (tam jest wejście do lasku).
11. Ul. Nowowiejska przy tablicy ogłoszeń.
12. Wjazd na osiedle nr 1a – 1z . Skrzyżowanie Nowoleśnej z Nowowiejska, w miarę możliwości na skrzyżowaniu ulic Nowowiejskiej ze Starowiejską.
13. Na końcu ulicy Diamentowej (przy lesie).
14. Osiedle Leśne – przy słupie ogłoszeniowym.
Oraz przy wszystkich przystankach autobusowych na terenie sołectwa.

 

Ad 2. Omówienie spraw zgłoszonych przez mieszkańców.
Poruszono sprawę zgłoszoną przez mieszkańca, dot. ustawienia dodatkowych kontenerów na odpady na Osiedlu Cynamonowym. Ze względu na to, że ww. teren jest zarządzany przez Wspólnoty i to one są stroną w sprawie wywozu odpadów, mieszkańcy Osiedla powinni w pierwszej kolejności zgłaszać wnioski dot. odpadów do zarządców, gdyż to oni podpisują stosowne umowy, zawierające m.in. ustalenia, co do liczby kontenerów.

 

Ad 3. Opracowanie planu pracy Rady Sołeckiej w roku 2019.
Ustalono stały termin zebrań Rady Sołeckiej, tj. pierwszy wtorek miesiąca o godz. 18:30. W przypadku konieczności, będą organizowane zabrania także w innych terminach.

 

Ad 4. Propozycje imprez sportowo-kulturalnych organizowanych przez Radę Sołecką w 2019 roku.
Postanowiono nawiązać ścisłą współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie sołectwa, w celu wspólnego organizowania wydarzeń dla mieszkańców. Będzie to służyć większej integracji mieszkańców oraz rozszerzy zasięg imprez.
Postanowiono o rozpoczęciu przygotowań sołectwa do udziału w Dożynkach Gminnych.
Ustalono, że na zebraniu, które odbędzie się w czerwcu zostanie ustalona lista wydarzeń sportowo-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa. Na zebranie zostaną również zaproszeni przedstawiciele stowarzyszeń oraz aktywnych środowisk z terenu sołectwa.

 

Ad 5. Wolne wnioski.

➡️ Sołtys przypomniał o zapisach na wycieczkę nad morze dla emerytów i rencistów. Więcej info o wycieczce [kliknij TU].

➡️ Joanna Kantorska wraz z Urszulą Pięciurek zgłosiły propozycje organizacji zajęć teatralnych dla mieszkańców sołectwa.

➡️Mieszkanka Bezrzecza zgłosiła pomysł organizacji „Gry wiejskiej”, jako element integracji i zachęcenia młodzieży do aktywności.

➡️ Poruszono kwestię braku infrastruktury sportowej dla młodzieży na terenie sołectwa. Wskazano na konieczność udostępnienia boiska szkolnego w dni wolne od zajęć dla dzieci i młodzieży. Rada Sołecka opowiedziała się za wystosowaniem pism do Dyrektora Szkoły oraz Wójt Gminy w ww. sprawie.

➡️ Omówiono niepokojące doniesienia dotyczące sytuacji w szkole w Bezrzeczu, tj. okradanie szafek uczniów oraz problem z alkoholem. Zobowiązano Sołtysa do poruszenia tego tematu w czasie rozmów z władzami gminy Dobra. Rada Sołecka opowiedziała się za wystosowaniem pism do Dyrektora Szkoły oraz Wójt Gminy w ww. sprawie.

 

Ustalono stały termin zebrań Rady Sołeckiej:

⚠️ każdy pierwszy wtorek miesiąca o godz. 18:30

⚠️ miejsce zebrań: Klub ul. Koralowa 61C

 

Zebrania są otwarte dla wszystkich zainteresowanych. 

 

 

Katarzyna Ciurzyńska

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

 
Bezrzecze Prognoza pogody