Potok na ulicy Cynamonowej

Potok na ulicy Cynamonowej związany jest z wodami opadowymi, które zalewały posesje położone w bliskim sąsiedztwie zbiornika retencyjnego położonego na tyłach tych domostw.

 

 

Prawdopodobnie doszło do uszkodzenia rury odprowadzającej wodę opadową do zbiornika retencyjnego i związku z tym zrobiono tymczasowe odprowadzenie wody przebiegającą przez jedną z posesji gdzie woda deszczowa wylewana jest na drogę. Woda spływa ulicą Cynamonową do ulicy Korzennej gdzie wpada do najbliższej studzienki kanalizacyjnej.

zdj. źródło Urząd Gminy Dobra

 

 

 

Kolejny etap rozbudowy kanalizacji deszczowej w Bezrzeczu 

Taka sytuacja będzie trwała jeszcze kilka dni, do czasu rozpoczęcia robót związanych z rozbudową kanalizacji deszczowej w tym rejonie Bezrzecza.

Dziś otrzymałam informację w UG, iż 10 lipca 2020 ruszają roboty związane z kolejnym etapem budowy kanalizacji deszczowej. Przedmiot inwestycji realizowany jest w ramach zadania pn. „Bezrzecze rozbudowa kanalizacji deszczowej”. W kwietniu br. został przekazany teren pod budowę kanału deszczowego w miejscowości Bezrzecze w pasach drogowych ulic Cynamonowej i Korzennej.

Planowane zakończenie pierwszego etapu prac to 31 marca 2021 roku. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Usługowe STARKAN Pardus Marcin, wartość inwestycji – 1 795 800,00 zł brutto.

 

10.07.2020 (piątek) – sprowadzenie maszyn budowlanych i zabezpieczenie ulic

13.07.2020 (poniedziałek) – rozpoczęcie prac budowlanych

 

 

W dniu 27 kwietnia br. została złożona dokumentacja projektowa obejmująca swoim zakresem budowę sieci kanalizacji deszczowej wzdłuż ulic Parkowej, Tymiankowej, Miętowej, Bluszczowej i Bukszpanowej na terenie Bezrzecza.

W zakres inwestycji wchodzi m.in:

 1. odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu zlewni ulic objętych opracowaniem poprzez układ wpustów ulicznych i odwodnień liniowych do zamkniętego układu sieci kanalizacji deszczowej, skąd dalej wody będą odprowadzane do poszczególnych odbiorników. Dodatkowo w ramach inwestycji zaprojektowano odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu działek usytuowanych w obrębie zlewni poprzez wykonanie do granic pasa drogowego przykanalików deszczowych.
 2. przebudowa kolidujących z inwestycją odcinków kanalizacji sanitarnej,
 3. przebudowa kolidującej z inwestycją infrastruktury elektroenergetycznej,
 4. wykonanie zabruku z kostki betonowej wokół zaprojektowanych wpustów deszczowych,
 5. wykonanie odwodnień liniowych,
 6. odtworzenie nawierzchni, projektowana konstrukcja odtworzenia nawierzchni jezdni z płyt drogowych żelbetowych pełnych oraz płyt typu żelbetowych wielootworowych.

Dokumentacje techniczną wykonała firma: INBUD Biuro Projektantów, na podstawie umowy nr 131/2019 z dnia 12 marca 2019 roku. Wartość umowy – 123 000,00 zł brutto.

 

 

Katarzyna Ciurzyńska

1 Komentarz

 1. Monika z Bezrzecza
  28 lipca 2020    

  Bardzo dziękuję za wyjaśnienie zagadki potoku! 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

 
Bezrzecze Prognoza pogody