Nowy Sołtys Bezrzecza, nowa Rada Sołecka

Wczoraj tj. 9 kwietnia my mieszkańcy Bezrzecza wybraliśmy nowego Sołtysa oraz Radę Sołecką.

Sołtysem Bezrzecza został pan Tomasz Czubara.

 

W naszej „wsi” uprawnionych do głosowania jest około 3000 mieszkańców. Na zebraniu obecnych było 104 osoby co stanowi około 3,4% ogółu uprawnionych.

Patrząc na liczby można stwierdzić, że frekwencja osób uprawnionych do głosowania była niewielka. Mimo to widać, że dla części mieszkańców sprawy Bezrzecza nie są obojętne.

Trzeba w tym miejscu podziękować wszystkim tym, którzy przybyli na wybory, oddali swoje głosy i życzyć sobie na przyszłość jeszcze większej frekwencji.

 

Krótkie streszczenie:

18:05 – brak quorum, które musiało wynieść ok. 300 osób.

W przerwie LZS Bezrzecze zrobiło foto relację ze swojej działalności.

18:30 – rozpoczęcie zebrania zgodnie ze Statutem Sołectwa przy braku quorum. Ostatecznie na salę przybyło 104 mieszkańców.

Na wstępie sołtys Piotr Piosicki przedstawił krótkie sprawozdanie ze swojej czteroletniej działalności. W kolejnym punkcie zebrania przedstawiono kandydatów na sołtysa. Zgłoszono dwie kandydatury.

 

Kandydaci na Sołtysa:

Małgorzata Matuszczak-Bartel

Tomasz Czubara

 

Wyniki głosowania na sołtysa:

Głosowało 104 / ważnych 104 głosy

 • Tomasz Czubara 65 głosy
 • Małgorzata Matuszczak-Bartel 39 głosy

 

Wybory do Rady Sołeckiej

Po wyborach sołtysa zgłoszono kandydatury do Rady Sołeckiej. Po krótkiej prezentacji każdego z kandydatów rozpoczęło się głosowanie.

 

Nowy skład Rady Sołeckiej i wyniki:

 • Waldemar Kitlas – 59
 • Andrzej Szymczak – 62
 • Jarosław Rzechowski – 42
 • Włodzimierz Bryła – 41
 • Joanna Kantorska – 49
 • Urszula Pięciurek – 49
 • Joanna Ceglarek– 43

Nie dostali się:

 • Jakub Dąbski – 40
 • Wiesław Janicki – 29

 

Spotkanie przebiegło szybko i sprawnie, trwało ok 2,5 godziny.

 

Gratulacje 

W tym miejscu chciałam podziękować byłemu już sołtysowi Piotrowi Piosickiemu. Jestem dumna, że mogłam z nim współpracować! Piotr powodzenia, realizuj się i nigdy nie poddawaj!

Przekazanie tabliczki.

 

Starej Radzie Sołeckiej również dziękuję za to, że byliście, za to, że mogliśmy robić wspólnie fajne rzeczy!

Staruszki sołeckie czyli stara Rada Sołecka 🙂

 

Gratuluję nowemu sołtysowi Tomaszowi Czubara i życzę owocnej pracy.

Nowy Sołtys i nowy skład Rady Sołeckiej

 

Gratulacje również dla Nowej Rady Sołeckiej! Życzę Wam wytrwałości, cierpliwości i działajcie dla Bezrzecza!

Wszyscy razem!

 

 

 

 

Katarzyna Ciurzyńska

 

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.