Nabór do Punktów Przedszkolnych i Oddziałów Przedszkolnych w Bezrzeczu

Nabór do Punktów Przedszkolnych i Oddziałów Przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok 2018/2019

Od dnia 26 marca 2018 r. rozpocznie się nabór do niżej wymienionych punktów
przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych
przez Gminę Dobra na rok szkolny 2018/2019:

1) Punkt przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu, przy
ul. Koralowej 61B/17-61C/16;

2 ) Oddział przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu, przy
ul. Górnej 3.

 

Ważne daty:

– 26.03.2018 r. – 06.04.2018 r. do godz. 14:00 – składanie przez rodziców (opiekunów prawnych) wniosków wraz z załącznikami do punktu przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

– 17.04.2018 r. do godz. 15:00 – podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych do punktu przedszkolnego oraz oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej

– do 19.04.2018 r. do godz. 14:00 – potwierdzenie przez rodzica (opiekuna
prawnego) woli przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego oraz oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej, w postaci pisemnego oświadczenia

– 23.04.2018 r. do godz. 15:00 – podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do punktu przedszkolnego
oraz oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w szkołach podstawowych, w których utworzono punkty przedszkolne lub oddziały przedszkolne:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu, ul. Górna 3, tel. 91 439 17 31;

 

Szczegółowa informacja [kliknij TU]

 

1. Rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego w PSP Bezrzecze, dokumenty do pobrania:

2. Rekrutacja do Punktu Przedszkolnego przy ulicy Koralowej 61B/17-61C/16, dokumenty do pobrania:

– harmonogram rekrutacji do Punktu Przedszkolnego
– zarządzenie nr 46/2018
– wniosek o przyjęcia do Punktu Przedszkolnego
– oświadczenie nr 1
– oświadczenie nr 2

– oświadczenie nr 3
– oświadczenie nr 4
– oświadczenie nr 5
– oświadczenie nr 6

– oświadczenie nr 7a

 

Oświadczenia nr 1, 4 i 5 wypełnia każdy z rodziców/opiekunów prawnych.

 

 

 

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.