Kolejna szansa na fundusz sołecki?

Chyba, to będzie moja tradycja, co roku będę powracać do tematu Funduszu Sołeckiego. Powracam gdyż jutro tj. 25.03.2021 podczas XXII Sesji Rady Gminy będziemy głosować za tym czy wyodrębnić w budżecie samorządu środki na fundusz sołecki.

 

Co to jest fundusz sołecki?

Fundusz sołecki to pieniądze, które mają służyć poprawie warunków życia
mieszkańców gminy. Jest wyodrębniany w budżecie gminy i przez cały czas
pozostaje jego częścią. O przeznaczeniu funduszu sołeckiego decydują bezpośrednio mieszkańcy sołectw na zebraniach wiejskich. Za wykonanie funduszu sołeckiego, podobnie jak całego budżetu gminy, odpowiada wójt.
O tym, czy w gminie zostanie wyodrębniony fundusz sołecki, decyduje rada
gminy. Musi to zrobić do 31 marca każdego roku – podjęta w tym terminie
uchwała dotyczy kolejnego roku kalendarzowego. Jeżeli rada gminy nie zamierza
wyodrębnić z budżetu funduszu sołeckiego na kolejny rok, musi podjąć,
również do 31 marca, uchwałę o jego niewyodrębnieniu.
A zatem, aby w 2022 roku mógł być w gminie wydatkowany fundusz sołecki,
do 31 marca 2021 roku rada gminy musi podjąć uchwałę dotyczącą jego
wyodrębnienia.
Coroczne podejmowanie uchwały o wyodrębnieniu lub niewyodrębnieniu
funduszu sołeckiego jest ustawowym obowiązkiem każdej gminy, w skład której wchodzą sołectwa!

 

Czy mamy fundusz?

Bezrzecze jak i inne sołectwa/miejscowości w naszej Gminie nie posiadają takiego funduszu, choć od dłuższego czasu dwie największe miejscowości Mierzyn oraz  Bezrzecze starają się o fundusz sołecki. Fundusz taki rozwiązałby niektóre problemy. Pomógłby w wielu kwestiach.

Fundusz sołecki – na co wydać te pieniądze i kto o tym decyduje?

Pieniądze z funduszu można wydać na zadania, które – w myśl Ustawy – spełniają trzy warunki formalne: służą poprawie warunków życia mieszkańców,
są zadaniami własnymi gminy oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy.
W praktyce oznacza to, że można je wydać na to wszystko, na co wydaje pieniądze
gmina. Przedsięwzięcia z funduszu muszą być realizowane na terenie
sołectwa, w którym mieszkańcy podejmują decyzję o jego wydatkowaniu.
Decyzję o tym, na co zostanie przeznaczony fundusz sołecki, podejmują dorośli
mieszkańcy sołectwa w trakcie zebrania wiejskiego.
Władze gminy, radni czy sołtys nie mogą wpływać na tę suwerenną decyzję
mieszkańców sołectwa. Decyzja mieszkańców jest wiążąca. Wójt sprawdza
wniosek o fundusz sołecki jedynie pod kątem poprawności formalnej. Jeśli
wniosek spełnia wszystkie warunki formalne, musi zostać uwzględniony w budżecie
gminy na kolejny rok.

Fundusz sołecki – czy to się opłaca gminie?

Gmina, która zdecyduje się na wyodrębnienie w swoim budżecie funduszu
i wyda pieniądze na przedsięwzięcia określone we wnioskach sołectw, co roku
może ubiegać się o zwrot części poniesionych wydatków. Zgodnie z Ustawą
otrzymuje od Skarbu Państwa zwrot 20, 30 lub 40 % wydatków wykonanych
w ramach funduszu sołeckiego. Dla naszej gminy oznacza 30% zwrotu, a więc 82,833,747 zł. Najuboższe gminy otrzymują największy zwrot.
Zwrot ten dotyczy wyłącznie środków wydanych w ramach tej kwoty, która
została wyliczona według wzoru zawartego w Ustawie. Wójt składa do właściwego wojewody wniosek o zwrot części wydatków do 31 maja roku następującego po tym, w którym poniesione zostały wydatki. Pieniądze stanowiące zwrot części poniesionych kosztów zostają wypłacone gminie do 31 sierpnia.
Wyodrębnienie funduszu sołeckiego oznacza zatem wpływ dodatkowych środków
do budżetu gminy!
Gmina, decydując się na wyodrębnienie funduszu, wydaje pieniądze
na  przedsięwzięcia, które według prawa zobowiązana jest finansować i dodatkowo otrzymuje część pieniędzy z powrotem.

 

Najważniejsze:

  • O przeznaczeniu funduszy sołeckich decydują mieszkańcy np. zakup koszy na śmieci, zorganizowanie Mikołajek czy festynu, zakup huśtawek, odmalowanie ławek czy wiat, zorganizowanie wyjazdu dzieci na wycieczkę itp.
  • Na fundusz nie muszą godzić się wszystkie sołectwa z gminy. Czyli jeśli np. Wąwelnica, Dołuje czy np. Dobra nie chce korzystać z funduszu sołeckiego, to z niego nie korzysta i tyle! 
  • Fundusz sołecki to pieniądze publiczne.

 

 

Obalam mity

Wiem, że krąży mit w gminie o funduszach sołeckich, że zniechęca się sołtysów wmawiając im, że to dodatkowa praca dla nich, że za wszystko będą odpowiadać.

Obalamy ten mit! Sołtys jedynie może zwołać zebranie wiejskie i wraz z mieszkańcami ustalić na co przeznaczyć fundusze sołeckie. Podkreślam, sołtys nie może, a nawet więcej, nie ma prawa zajmować się księgowością, jak do tej pory jest im to wmawiane.

 

Druga ważna sprawa Budżet Obywatelski to nie to samo co fundusz sołecki! Takie też rozsiewane są informacje, by wprowadzić w błąd mieszkańców.

 

Radni Gminy Dobra

Nasuwa się pytanie, dlaczego radni KWW Teresy Dera są przeciw funduszom sołeckim? Radni zostali wybrani przez swoich mieszkańców, radni powinni reprezentować osoby które im zaufały i dlatego ja będę głosowała ponownie ZA funduszem sołeckim. Czy radni boją się tego, że sołectwa, sołtysi, rady sołeckie i mieszkańcy chcą coś zrobić dobrego dla swojej lokalnej społeczności, dla swojej miejscowości? Nie mam pojęcia dlaczego tak bardzo nie chcą być ZA.

Jeszcze raz podkreślam, jeśli któreś sołectwo nie chce skorzystać z tych funduszy to nie korzysta!

 

Stanowisko Rady Sołeckiej Bezrzecze

Poniżej zamieszczam treść stanowiska Rady Sołeckiej Bezrzecze i pod tymi słowami podpisuję się i ja.

 

 

 

Katarzyna Ciurzyńska

1 Komentarz

  1. Hahaha
    25 marca 2021    

    Grube te ponad 82 miliony zlotych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

 
Postaw mi kawę na buycoffee.to
Bezrzecze Prognoza pogody