Kiedy rekrutacja do punktów przedszkolnych?

Informacja dla rodziców dzieci które będą starać się o miejsce w punkcie przedszkolnym lub które będą kontynuować naukę w przedszkolu. Na stronie gminy można przeczytać:

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 204 ust. 1 pkt 1 ustawy przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.60) terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych w szkołach podstawowych zostaną określone do dnia 15 kwietnia 2017 roku.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.