Jeden kandydat na wójta – głosujemy TAK lub NIE

wyborysamorzadowe2014MINI16 listopada 2014 odbędą się wybory samorządowe, w których będziemy wybierać wójta, radnych do rady naszej gminy, powiatu jak i sejmiku województwa zachodniopomorskiego.

 

 

W wyborach samorządowych nasza gmina ma tylko jednego kandydata na wójta. Czy to oznacza, że już został wybrany?

Niekoniecznie. Jeśli nie uzyska ponad 50% głosów, wtedy o wyborze zadecyduje nowa rada gminy. Uwaga! W takiej sytuacji może zostać zgłoszony kolejny kandydat.

 

Co mówi na ten temat kodeks wyborczy? Jeśli w gminie o stanowisko ubiega się tylko jeden kandydat, w takiej sytuacji głosowanie przypomina referendum. Stawiamy znak „x” w kratce oznaczonej słowem „TAK” albo „NIE” przy nazwisku jedynego kandydata.

 

 

Co jednak, kiedy kandydat nie uzyska ponad 50% głosów? Wówczas wyboru wójta dokonuje rada gminy bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym. Prawo zgłoszenia kandydata na wójta przysługuje grupie radnych stanowiącej co najmniej 1/3 ustawowego składu rady, a radnemu przysługuje prawo poparcia w zgłoszeniu tylko jednego kandydata.

Może się jednak zdarzyć, że rada gminy nie dokona wyboru wójta w terminie dwóch miesięcy od dnia wyborów. Wtedy sprawa trafia do Prezesa Rady Ministrów, który wyznacza, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, osobę pełniącą obowiązki wójta do końca kadencji.

 

Czy w takim razie jest sens głosować na wójta jeśli mamy tylko jednego kandydata? Na te pytanie musicie odpowiedzieć sami.

 

 

Naszym skromnym zdaniem zawsze warto brać udział w glosowaniu, nawet jeśli mielibyśmy skreślić cała kartę i oddać głos nieważny, jest to również głos o naszej dezaprobacie do obecnej sytuacji politycznej.

 

Wybieracie się na wybory?

 

 

 

 

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.