Darmowe półkolonie w PSP Bezrzecze, rekrutacja

Jak co roku Gmina Dobra organizuje bezpłatne półkolonie w okresie ferii zimowych. Już dzisiaj tj. od 09.01.2020 do 17.01.2020 do godz. 12:00 rozpoczyna się rekrutacja na półkolonie w szkole.

 

Jeśli chciałbyś/chciałabyś zgłosić swoje dziecko na półkolonię to pamiętaj, iż musisz złożyć formularz zgłoszeniowy.

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy >> pobierz  

Karta kwalifikacyjna >> pobierz 

 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu, ul. Górna 3:
czas trwania: od 17.02.2020 r. do 21.02.2020 r. w godz. 8:00-14:00;
liczba miejsc: 70, w tym:
– 30 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat,
– 40 miejsc dla uczniów w wieku 11-15 lat,

 

2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej, ul. Poziomkowa 5:
czas trwania: od 10.02.2020 r. do 14.02.2020 r. w godz. 8:00-14:00;
liczba miejsc: 35, w tym:

– 15 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat,

– 20 miejsc dla uczniów w wieku 11-15 lat,

 

3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołujach, ul. Daniela 18:
czas trwania: od 17.02.2020 r. do 21.02.2020 r. w godz. 8:00-14:00;
liczba miejsc: 35, w tym:

– 15 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat,

– 20 miejsc dla uczniów w wieku 11-15 lat,

 

4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, ul. Kolorowa 27:
czas trwania: od 10.02.2020 r. do 14.02.2020 r. w godz. 8:00-14:00;
liczba miejsc: 70, w tym:

– 30 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat,

– 40 miejsc dla uczniów w wieku 11-15 lat,

 

5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzędzinach, Rzędziny 6:
czas trwania: od 10.02.2020 r. do 14.02.2020 r. w godz. 8:00-14:00;
liczba miejsc: 35, w tym:

– 15 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat,

– 20 miejsc dla uczniów w wieku 11-15 lat,

 

 

Nabór obejmuje wyłącznie uczniów uczęszczających do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra w wieku od 7 do 15 lat. W naborze uczestniczą również dzieci urodzone w roku 2013 uczęszczające do klas I szkół podstawowych.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu na półkolonie decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczniowie, którzy nie zostaną zakwalifikowani na półkolonie z powodu wyczerpania liczby miejsc, zostaną automatycznie wpisani na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji, zwalniane miejsca będą mogli zająć uczniowie wpisani na listę rezerwową według kolejności zgłoszeń.

Uczeń może tylko raz uczestniczyć w wybranych półkoloniach organizowanych przez szkołę. Formularz zgłoszeniowy może zostać złożony tylko raz dla jednej wybranej półkolonii w wybranej placówce oświatowej. Udział w półkolonii jest bezpłatny. Zapewniamy opiekę i zajęcia dla dzieci bez wyżywienia.

 

Formularze zgłoszeniowe będą przyjmowane wyłącznie w siedzibach szkół, złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Do formularza zgłoszeniowego rodzic załącza również wypełnioną i podpisaną kartę kwalifikacyjną uczestnika półkolonii.

Szczegółowe informacje dotyczące półkolonii uzyskać można w szkołach:

  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu, Bezrzecze, ul. Górna 3, tel. 91 439 17 31;
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej, ul. Poziomkowa 5, 91 311 33 92;
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, ul. Kolorowa 27, 91 483 13 40;
  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołujach, ul. Daniela 18, tel. 91 311 88 20;
  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzędzinach, Rzędziny 6, tel. 91 311 24 39.

 

 

Katarzyna Ciurzyńska

 

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

 
Bezrzecze Prognoza pogody