Sędzia Anna Maria Wesołowska w PSP Bezrzecze

W najbliższy poniedziałek do naszej szkoły w Bezrzeczu przybędzie gość specjalny – sędzia Anna Maria Wesołowska, którą wiele osób kojarzy z TV.

Spotkanie skierowane jest do rodziców, przedstawicieli służb społecznych, policji, straży gminnej, pracowników gminy. W tym dniu pani Anna Maria Wesołowska w godzinach przed popołudniowych spotka się również z dziećmi.

Anna Maria Wesołowska fot. Piotr Mizerski / TVN

Spotkanie odbędzie się w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu

17 września 2018r. o godz. 17:30.

 

Tematyka spotkania:

1. Znaczenie wczesnej profilaktyki zintegrowanej w budowaniu bezpiecznej szkoły – rola edukacji prawnej – kąciki prawne, symulacje rozpraw sądowych, lekcje wychowawcze w sądzie.
2. Nowe zagrożenia; grooming, zbyt wczesna inicjacja seksualna, cyberprzemoc, internet, używki; alkohol, narkotyki, dopalacze, e-papierosy.
3. Zasady odpowiedzialności nieletnich.
4. Zachowania, na które mamy obowiązek reagować w ramach procedury Niebieskie karty
5. Nowe formy przemocy wobec dziecka:
– eurosieroctwo
– zaniedbania
– wykorzystywanie dziecka w konflikcie około – rozwodowym – obowiązek wysłuchania dziecka przez sąd.
6. Rodzice a szkoła
– obowiązek współpracy w stworzeniu spójnego planu wychowawczego,
– obowiązki szkoły, gdy uczeń wykazuje przejawy demoralizacji np.: pali papierosy,spożywa alkohol, wagaruje,
– obowiązki rodziców wobec dziecka.
7. Mediacja w Sprawach nieletnich i Mediacja rówieśnicza, jako forma rozwiązywania konfliktów w szkole.

 

W czasie spotkania będzie można uzyskać autograf (zdjęcia do pobrania poniżej):

zdjęcie nr 1
zdjęcie nr 2

 

 

 

 

Katarzyna Ciurzyńska

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.